• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Файловий архів

Всеукраїнський конкурс дослідницьких робіт для учнів 6-8 класів

/Files/images/IMG_3036.JPG

06 квітня 2012 року Відповідно до Плану всеукраїнських та міжнародних масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2012 рік Національний центр “Мала академія наук України” в 2012 році проводить Всеукраїнський конкурс дослідницьких робіт для учнів 6-8 класів.

До участі в конкурсі запрошуються учні 6-8 класів загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів.


Відбулось засідання круглого столу в Інституті психології ім. Г.С. Костюка НАПН України

/Files/images/2 грудня DSC01231.JPG2 грудня 2011 року відбулось засідання круглого столу в Інституті психології ім. Г.С. Костюка НАПН України з приводу організації роботи з дошкільнятами у яких спостерігається підвищений рівень пізнавальної активності.

В роботі прийняли участь провідні фахівці, корифеї лабораторії дошкільного виховання: Ладивір С.О., Піроженко Т.О., Карабаєва І.І.

Були досягнуті домовленості , щодо залучення фахівців до консультативної , експертної діяльності та інтеграції спільних зусиль на розвиток дітей з ознаками обдарованості. Так у 2012 році заплановано проведення навчання психологів та педагогів за темами:

«Витоки інтелектуально-творчих здібностей.Методи проектування, як засіб реалізації творчих здібностей», «Пошуково-дослідницька діяльність дошкільників», «Організаційно-методичні моделі роботи з розумово обдарованими дітьми».


Участь у роботі Всеукраїнської конференції «Освіта обдарованої та талановитої молоді-національна проблема»

/Files/images/1 грудня DSC01225.JPG1 грудня 2011р. відділ координації роботи з обдарованими учнями прийняв участь у роботі Всеукраїнської конференції «Освіта обдарованої та талановитої молоді-національна проблема», що про відбулась в Інституті обдарованої дитини НАПН України.

Конференцію відкрив кандидат технічних наук, лауреат державної премії УРСР в галузі науки і техніки, директор Інституту обдарованої дитини НАПН України Камишин В.В.

В роботі конференції взяли участь: В.Г. Кремінь- доктор, академік НАН і НАПН України , президент Національної академії педагогічних наук України , О.Ю.Буров- доктор технічних наук, заступник директора з наукової роботи Інституту обдарованої дитини НАПН України, науковці обласних національних університетів та інституцій, директори шкіл, педагоги та психологи.

Пленарні засідання були присвячені здоров'ю обдарованих дітей, експериментальним дослідженням процесу трансформації у структурі інтелектуальних якостей обдарованих підлітків,, проблемам виховання обдарованої учнівської молоді, гендерно орієнтованим технологіям у професійній підготовці вчителя, креативній освіті дітей та молоді та ін.


Відбулось перше засідання Координаційної ради в рамках Програми «Розвиток обдарованості дітей та учнівської молоді до 2015р»

10 листопада 2011р. відбулось перше засідання Координаційної ради в рамках Програми «Розвиток обдарованості дітей та учнівської молоді до 2015р.», за участю кандидата педагогічних наук Пархоменко І.М. В обговоренні прийняли участь представники відділів районної освіти: МЦППСР, НМЦ, ВІСО, МЦІТО, ВОД. Розмова йшла про інтеграцію зусиль у роботі з обдарованими дітьми, створення єдиної структури та системи відповідальності за навчання, освіту та виховання обдарованих дітей району.

Нині створюються критерії оцінки ефективності очікуваних результатів та форми подання результатів виконання запланованих Проектів Програми.


Cкладений проект районної Програми «Розвиток обдарованості дітей та учнівської молоді до 2015року»

У жовтні 2011р. був складений проект районної Програми «Розвиток обдарованості дітей та учнівської молоді до 2015року».

Програма спрямована на забезпечення формування інтелектуального потенціалу дітей шляхом створення оптимальних умов для виявлення, підтримки та розвитку їх творчого потенціалу, самореалізації та постійного духовного вдосконалення.

Мета програми-побудова цілісної системи роботи з обдарованими дітьми та учнівською молоддю в районі, покращення та упорядкування структури освіти для обдарованих дітей.

Програмою передбачено 8 Проектів: «Управлінець», «Професіонал», «Діагностика», «Психолог», «Дошкілля», «Школа», «Позашкільний заклад», «Моніторинг», накреслені шляхи реалізації запропонованих Проектів , складений загальний план заходів.


Зустріч з доктором педагогічних наук, вченим секретарем Президії НАПН України Тименко В.П.

/Files/images/13 жовтня DSC01115.JPG13жовтня 2011року, в рамках проекту “Діагностика» районної Програми «Розвиток обдарованості дітей та учнівської молоді до 2015р», та з метою вивчення альтернативних програм діагностики обдарованості , відбулась зустріч у Національній академії педагогічних наук України з доктором педагогічних наук , вченим секретарем Президії НАПН України Тименко В.П.

Предметом розмови стала діагностика дизайн-обдарованості.

Автор пропонує 20 тестів-завдань для визначення 3-х показників характеру мисленєвого процесу дитини - «Мислителя», дитини-«Художника», дитини- «Майстра».

З цією метою використовуються 5 видів зображень-абстракті, знаково-символічні, конкретні, сюжетні й метафоричні.

Для визначення майбутньої професії використовується Модифікований диференційований діагностичний опитувальник Є.Климова «Улюблена професія».

Ключем до тесту пропонуються показники: «Людина і природа», «Людина і техніка», «Людина й інші люди», «Людина і художні образи», «Людина і знакові системи».


Науково - практичний семінар «Методичні основи діагностики академічної обдарованості учнів», що відбувся в Інституті обдарованої дитини НАПН України

Відділ координації роботи з обдарованими дітьми прийняв участь у науково-практичному семінарі

« Методичні основи діагностики академічної обдарованості учнів», що відбувся в Інституті обдарованої дитини НАПН України 15.09. 2011р.

Головною метою заходу стало обговорення сучасних наукових підходів до проблеми діагностики академічної обдарованості учнів середньої школи.

Мова йшла про здоров'язбережувальні технології розвитку обдарованості, управлінські проблеми виявлення і підтримки академічно обдарованих учнів середньої школи, сучасні методи діагностики та зарубіжний досвід діагностування і сприяння розвитку обдарованості дітей та юнацтва.


Презентація всеукраїнського НМП «Розквіт»

Створення умов для науково-дослідницької діяльності обдарованих та здібних дітей є умовою успішного розвитку особистості. Здійснення наступності у вирішенні цього питання стане запорукою підготовки учнів до організації пізнавальної діяльності дослідницького характеру починаючи з дошкілля.

Питання активізації психофізіологічних, соціальних можливостей для пізнавання властивостей предметів найближчого навколишнього середовища, оволодіння навчально-дослідницькими уміннями, набуття первинних уявлень про природне і соціальне середовище, дослідження об'єктів мікро, макро, мегасвіту з використанням освітнього простору МАН -були предметом обговорення зустрічі відділу координації роботи з обдарованими дітьми та Малої академії педагогічних наук України.

13 вересня 2011р. відбулась презентація всеукраїнського НМП «Розквіт» . Головним завданням якого є здійснення пропедевтичної роботи до підготовки МАН івця. Основна змістовна лінія проекту-«Зростаємо дослідниками».


Резонанс

/Files/images/РЕЗОНАНС DSC01107.JPGОснащенню галузі освіти нині приділяється занадто мала увага з боку держави. Освітнє середовище для обдарованої дитини не можливо уявити собі без сучасного обладнання. Потреба інтелектуально обдарованих учнів в опануванні технологічних процесів досліджень надто важлива.

2 вересня 2011р. відбулась зустріч з : засновником української компанії «Резонанс», дочірньої компанії PHYWE (ФІВЕ) Гурським Д.О.; директором науково-методичного центру сучасних засобів навчання національного педагогічного університету ім..М.П.Драгоманова Олефіренко Т.О. та директором Департаменту науково-технічного та господарчого забезпечення освіти Тбілісі (Грузія).

Мова йшла про можливість використання лабораторій в освітньому просторі загальноосвітніх навчальних закладів району, в плані проведення сучасного уроку, з використанням інформаційно-комунікативних технологій, та обладнання для виконання експериментів самими учнями у ході проведення лабораторних та проектних робіт. Обговорювалось питання співпраці району з НПУ ім. М. П.Драгоманова в плані підготовки вчителів фізики, хімії, біології до роботи з обдарованими дітьми на базі сучасних лабораторій науково-методичного центру університету.

Компанія «Резонанс» пропонує сучасні комплекти лабораторних і демонстраційних кабінетів з фізики, хімії, біології, медицини, машинобудування, електротехніки та інше для загальноосвітніх та вищих навчальних закладів України. Ці кабінети були розроблені вченими німецьких, українських , російських та грузинських компаній за підтримки педагогічних і технічних навчальних закладів провідних країн світу.


Співробітництво Управління освіти Оболонської районної державної адміністрації з Інститутом обдарованої дитини НАПН України.

1 вересня 2011р. з метою сприяння створенню державної системи виявлення і розвитку дитячої обдарованості, загальної та індивідуальної підтримки дітей, відповідно до їх здібностей, створення єдиної бази даних обдарованих дітей в різних галузях творчої діяльності та здійснення моніторингу їхніх досягнень був укладений Договір про співробітництво Управління освіти Оболонської районної державної адміністрації з Інститутом обдарованої дитини НАПН України.

Сподіваємось, що залучення провідних спеціалістів з обох сторін дасть змогу інтегрувати спільні зусилля у роботі з обдарованими дітьми та учнівською молоддю району.


Співпраця Оболонського району в плані обдаровності з Малою академією наук України

/Files/images/МАН DSC01105.JPGВ забезпеченні безперервного розвитку обдарованої дитини найважливішим компонентом освітнього середовища є створення відповідного інформаційного простору.

31 серпня 2011р. обговорювалось питання про співпрацю Оболонського району в плані обдаровності з Малою академією наук України. Делегацію від адміністрації МАН очолював директор Лісовий А.В.

Основна увага булла приділена інтелектуальній обдарованості, розвитку обдарувань дітей в процесі цілеспрямованої організації навчальних досліджень, відновленню науково-пізнавальних кінолекторіїв , а також участі школярів 7-11 класів у дистанційній олімпіаді природничого циклу.

Учений секретар НЦ «Мала Академія наук України», кандидат педагогічних наук Чернецька Т.І. запропонувала реалізацію Пілотного проекту «Організація навчальних досліджень з дітьми старшого дошкільного віку», презентувала дидактичні посібники «Пізнавальна Абетка» та навчально-розвивальний зошит-посібник з технологіями виконання навчальних досліджень природничого напрямку для учнів 4-их класів.


Відділ координації розвитку обдарованості прийняв участь у II Міжнародному науково-практичному семінарі «Сучасний погляд на обдарованість та розвиток талантів»

/Files/images/Тревор Теббс DSC01067.JPGПроблема держави в тому, що нині учні не в змозі підняти рівень своїх здібностей до таких, які очікує держава.

22-23 серпня 2011р. відділ координації розвитку обдарованості прийняв участь у II Міжнародному науково-практичному семінарі «Сучасний погляд на обдарованість та розвиток талантів».

Свої думки висловили провідні Українські науковці з приводу визначення обдарованості, об'єктивності та суб'єктивності її оцінювання, ідентифікації здібностей обдарованих та талановитих дітей , була приділена увага проектуванню навчально-виховного процесу в загальноосвітніх закладах України,вплив родини на розвиток обдарованості та ін...

В семінарі приймав участь професор Тревор Дж.Теббс (США)

На його батьківщині реалізується програма «Жодна дитина не залишається позаду». Настало нове тисячоліття в дослідництві розуму. Щоб рухатись вперед, необхідна позитивна дезінтеграція. Автор надав моделі і результати власних досліджень та досліджень науковців у сфері освіти обдарованих і психології обдарованості. Наголосив, що розвиток інтелектуальних, творчих і соціальних надбань вимагає інвестування у високоякісне навчання.


У відділі освіти вирішувались питання про співпрацю з інститутами, науковими організаціями та вищими навчальними закладами в плані здійснення психолого-педагогічного супроводу обдарованих дітей

/Files/images/Буров DSC01053.JPGНапередодні навчального року у відділі освіти вирішувались питання про співпрацю з інститутами, науковими організаціями та вищими навчальними закладами в плані здійснення психолого-педагогічного супроводу обдарованих дітей.
Передбачається розвиток відділу координації роботи з обдарованими дітьми, як базової та координуючої освітньої структури по реалізації програми інтеграції та комплексної взаємодії освіти і соціуму у роботі з обдарованими дітьми.
19 серпня 2011р. Відбулась зустріч з Буровим О.Ю. , заступником директора з наукової роботи Інституту обдарованої дитини НАПН України. Темою обговорення стали питання, пов'язані з створенням дійової системи сучасних комп'ютерізованих діагностичних методик визначення обдарованості, впровадженням та супроводом системи проектування розвитку обдарованості в освітніх закладах району. Приділено увагу створенню інтернет - ресурсів для обдарованих, інтернет-підтримці творчої та науково-дослідницької діяльності учнів, організації науково-дослідницької роботи обдарованих , залучення їх до навчання у віртуальних школах: "Школа юного винахідця", "Школа молодого науковця"та ін..
Важливою стала домовленість про проведення в районі моніторингу здоров'я обдарованих дітей. Інститут обдарованої дитини спільно з Інститутом педіатрії, акушерства і гінекології АМН України, який є провідним державним закладом з сучасними підходами до надання медичної допомоги матерям та дітям, мають на меті дослідити стійкість втомлюваності та вплив навчальних навантажень на здоров'я учнів.
Цікавою є пропозиція щодо створення на базі відділу координації роботи з обдарованими учнями Регіонального центру та організація діяльності відділу, як складової національної мережі координаційних центрів роботи з обдарованими дітьми та молоддю з метою організації співробітництва з освітніми закладами регіонів.


Діагностика обдарованих підлітків

/Files/images/DSC00955.JPGУ травні 2011р. з метою відстеження динаміки змін у структурі інтелекту якостей обдарованих підлітків відбулась діагностика учнів 7-10 класів ЗНЗ № 20, ЗНЗ № 8, гімназія «Оболонь».

Пройшов апробацію психологічний комп'ютерізований комплекс О.Ю.Бурова, заступника директора з наукової роботи, доктора технічних наук. Були використані тести: «Кольоровий тест» Люшера, модифікація «Попарні порівняння»; типологічний індикатор особистості Майера-Брігга, тест «Структура інтелекту за Амтхауером».

Всього продіагностовано 482 учні з 22 класів. Залишилось звести дані, скласти матриці для подальшого кореляційного та факторного аналізу.


Круглий стіл з автором методики діагностики інтелектуальної обдарованості дошкільників Кузьменко В.У
/Files/images/Круглий стіл _Кузьменко.jpg17.05.2011р. відбувся круглий стіл з автором методики діагностики інтелектуальної обдарованості дошкільників Кузьменко В.У., доктором психологічних наук, професором, головним науковим співробітником Інституту обдарованої дитини НАПН України.

В ході зустрічі були надані психолого-педагогічні консультації з питань: системи пошуку обдарованих дітей та технології поетапної обробки отриманих результатів.


В управлінні освіти Оболонського району відбулась зустріч з Буровим О.Ю

/Files/images/Круглий стіл Буров.jpg12.05.2011р. в управлінні освіти Оболонського району відбулась зустріч з Буровим О.Ю. доктором технічних наук, заступником директора з наукової роботи Інституту обдарованої дитини НАПН України.

В круглому столі приймали участь: заступник начальника управління Оболонського району Пархоменко І.М., керівник методичного центру практичної психології та соціальної роботи Хмелєва О.В., директор гімназії «Оболонь» Зубченко Т.М., директор спеціалізованої школи №20 Руденко О.Д., методист Замотаєва Н.В., працівники відділу координації роботи з обдарованими дітьми.

Обговорювались питання:

1. Створення системи роботи з обдарованими дітьми в навчальних закладах району та здійснення медичного супроводу обдарованих дітей відповідно до моделі:

пошук → ідентифікація → розвиток → підтримка обдарованості.

2. Особливості проведення діагностики профорієнтації старшокласників шляхом використання електронних програм , методики діагностики обдарованості учнів 6-х-8-х класів.

3. Окреслені перспективи співпраці Оболонського району з Інститутом обдарованої дитини НАПН України.


Відбулась оперативна нарада з практичним психологом Методичного центру практичної психології та соціальної роботи Яровою Г.О.

/Files/images/Оперативна нарада Центр практичної психології.jpg12.05.2011 року відбулась оперативна нарада з практичним психологом Методичного центру практичної психології та соціальної роботи Яровою Г.О.

Обговорювались питання щодо поглиблення роботи з обдарованими дітьми у 2011-2012 навчальному році психологічною службою дошкільних навчальних закладів. Створення психологічної системи супроводу обдарованого дошкільника та внесення змін у планування роботи практичного психолога.


Відбувся круглий стіл з автором рограми "Комплексної психолого-педагогічної системи пошуку обдарованих школярів" Русовою В.В

/Files/images/Круглий стіл _Русова_1.jpg11.05.2011р. відбувся круглий стіл з автором програми комплексної психолого-педагогічної системи пошуку обдарованих школярів Русовою В.В. кандидатом психологічних наук, завідуючою відділом моніторингу дітей та молоді Інституту обдарованої дитини НАПН України.

В ході зустрічі були надані психолого-педагогічні консультації з питань: системи пошуку обдарованих дітей та технології обробки отриманих результатів.


Круглий стіл членів координаційної ради по апробації діагностичних методик пошуку обдарованих школярів

/Files/images/DSC00893.JPG18.04 2011 року у відділі координації діяльності з розвитку обдарованості відбувся круглий стіл членів координаційної ради по апробації діагностичних методик пошуку обдарованих школярів ЗНЗ №№ 143, 157, 210, 252, 285, Гімназія «Потенціал, «Оболонь», ШДС «Ластівка».

Учасниками апробації були надані рекомендації щодо вдосконалення окремих методик діагностики та створення електронних підсумкових таблиць. Педагоги та психологи проявили високий професіоналізм, творчу активність у вирішенні ключових завдань. Практичними психологами ЗНЗ №№252, 16, ШДС «Ластівка» розроблена діагностична програма «Виявлення індивідуальних якостей особистості учнів 3-4 класів». Психологічною службою ліцею №157 була створена зведена таблиця результатів психологічної діагностики.


Міжнародні зв’язки
/Files/images/8-04-2011-a.jpg8.04.2011 року відбулась зустріч з комерційним директором PHYWE (Німеччина) Андріасом Грюєнемаєром з приводу співробітництва в проекті обдарованість та можливості використання науково-дослідного обладнання та шкільних лабораторій природничого напрямку в роботі з обдарованими дітьми.

В переговорах прийми участь представники інституту обдарованої дитини АПНУ, і представник інституту розвитку дитини ім. М.П. Драгоманова.


Відбувся моніторинг проведення ІІ етапу «Методики діагностики інтелектуальної обдарованості дошкільників»

/Files/images/Моніторинг ДУ193.jpg/Files/images/Моніторинг ДУ_144.jpg/Files/images/Копія Моніторинг ДУ_52.jpg/Files/images/DSC00752.JPG


У квітні 2011 року відповідно до наказу №46 від 27.01.2011 року «Про апробацію методик виявлення обдарованих дітей» відбувся моніторинг проведення ІІ етапу «Методики діагностики інтелектуальної обдарованості дошкільників». В апробації приймають участь 27 педагогів. В діагностиці задіяно 341 вихованець 15 дошкільних груп.

Під час зустрічей в ДНЗ №№ 590, 144, 52, 804, 193, 572 обговорювались питання щодо удосконалення змісту та обсягу комплексної програми діагностики та особливостей узагальнення даних.


Розпочався моніторинг проведення ІІ етапу «Комплексної психолого-педагогічної системи пошуку обдарованих дітей молодшого та середнього шкільного віку».

/Files/images/DSC00906.JPGУ квітні 2011 року відповідно до наказу №46 від 27.01.2011 року «Про апробацію методик виявлення обдарованих дітей» розпочався моніторинг проведення ІІ етапу «Комплексної психолого-педагогічної системи пошуку обдарованих дітей молодшого та середнього шкільного віку». В апробації приймають участь 92 педагоги. В діагностиці задіяно 1828 учнів 1-х-7-х класів.

Зустріч з учасниками апробації у ЗНЗ №210 дала змогу визначитися з системою обліку даних комплексної програми діагностики.


Відбулась нарада членів координаційної ради апробації діагностичних методик виявлення обдарованості.

/Files/images/31_03_a.jpg31 березня 2011р. відбулась нарада членів координаційної ради апробації діагностичних методик виявлення обдарованості. Предметом обговорення був І-ІІ етапи діагностики: вивчення інтересів і початкового рівня розвитку дітей, та результатів академічних досягнень учнів.


Кiлькiсть переглядiв: 322

Коментарi

Новини

Опитування

Хто відвідував наш сайт?

Календар

Попередня Січень 2019 Наступна
ПВСЧПСН
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031