• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Бібліотека

Бібліографія відділу обдарованої дитини

Науково-методичні матеріали
1 Програма «Обдаровані діти», упорядник: Рибачек Т.К.: К., - 2014, с.- 40
2 Управлінська компетентність в організації роботи з обдарованими дітьми: методичні рекомендації до Програми проектів «Обдаровані діти». Проект «Управлінець», упорядник: Рибачек Т.К.: – К., - 2014, с.- 30
3 Моніторингова система оцінювання ефективності роботи з інтелектуально обдарованими дітьми: методичні рекомендації до Програми проектів «Обдаровані діти». Проект «Моніторинг», упорядник Рибачек Т.К.: - К.,- 2014, с.- 26
4 Виявлення та ідентифікація обдарованих дітей: методичні рекомендації до Програми проектів «Обдаровані діти». Проект «Діагностика», упорядник: Рибачек Т.К.: - К., - 2012, с.- 151
5 Актуальні напрямки роботи практичного психолога та особливості психологічного супроводу обдарованих дітей в системі загальної та додаткової освіти: методичні рекомендації до Програми проектів «Обдаровані діти». Проект «Психолог» , упорядник Рибачек Т.К.: - К., - 2012, с.- 77
6 Педагогіка індивідуалізації та професійна компетентність вчителя: методичні рекомендації до Програми проектів «Обдаровані діти». Проект «Професіонал» , упорядник Рибачек Т.К.: - К., - 2012, с.-102
7 Стратегія розвитку творчого потенціалу дітей дошкільного віку: методичні рекомендації до Програми проектів «Обдаровані діти». Проект «Дошкілля», упорядник: Гнетецька О.П. К.: - 2013. С. – 90.
8 Розробка рівнів навчання як стратегії розвитку індивідуальних швидкостей учнівських досягнень: методичні рекомендації до Програми проектів «Обдаровані діти». Проект «Школа», упорядник: Зацаринна Н.П. - К., 2013, с.- 50
9 Школа взаємин. Батьки і діти: методичні рекомендації до проекту «Професіонал». Програма «Обдаровані діти», упорядник Рибачек Т.К.: К., - 2012, с.- 30
10 Індивідуалізація навчання та розвитку обдарованої дитини в позашкільному закладі освіти: методичні рекомендації до Програми проектів «Обдаровані діти». Проект «Позашкільна освіта», упорядник Рибачек Т.К.: К., - 2014
11 Глосарій найпоширеніших термінів, упорядник: Зацаринна Н.П. К., - 2012, с.- 54
12 Методичний вісник: «Модель наукового товариства обдарованих учнів», упорядник Рибачек Т.К.: К., - с. – 56
13 Ознаки обдарованої дитини, методичні рекомендації Програма «Обдаровані діти», упорядник: Гнетецька О.П., К., - 2013, с. - 12
14 Робота з обдарованими учнями в рамках навчального процесу в загальноосвітніх навчальних закладах: методичні рекомендації до проекту «Професіонал», упорядник: Зацаринна Н.П., К., - 2013, с.- 8
15 Картка обліку дитини з яскравими ознаками обдарованості, упорядники: Зацаринна Н.П., Гнетецька О.П., К., - 2013,
16 Збірник: Конкурси 2013, упорядники: Рибачек Т.К., Зацаринна Н.П., Гнетецька О.П., К., - 2014, с.- 80
17 Глосарій науково-дослідницької діяльності інтелектуально-творчого обдарованого дошкільника, упорядник: Гнетецька О.П., К., - 2014, с.- 22
Програми
1 Програма керівництва стажувальними майданчиками «Впровадження системи роботи з обдарованими дітьми в освітній простір закладів освіти», упорядник Рибачек Т.К.: К., - 2012, с. - 19
2 Програма оперативного нарощування професійної компетентності педагогічних працівників «Формування готовності педагогів до роботи з обдарованими дітьми», упорядник Рибачек Т.К.: К.: - 2012
3 Комплексна психолого-педагогічна система пошуку обдарованих дітей молодшого шкільного віку: методичні рекомендації, упорядник: Русова В.В., К. – 2011, с.- 40
4 Додаток до комплексної психолого-педагогічної системи пошуку обдарованих дітей В.В. Русова (для молодшої та середньої школи 8-12 років): з досвіду роботи загальноосвітніх навчальн6их закладів Оболонського району: Сологуб Н.М., Падій О.В., Савчук Н.С., Хелемська Н.Б., К., - 2012, с. - 102
5 Методика діагностики інтелектуальної обдарованості дошкільників та Програми оперативного оцінювання обдарованості дітей старшого дошкільного віку,упорядник: Кузьменко В.У., К., - 2011
6 Диагностический комплекс оценки потенциальной умственной одаренности детей (от 5 до 9 лет), составитель Юрченко Е.Э., Запорожье – 2011, с. - 160
7 Особливості роботи психолога з обдарованими дітьми, упорядник: Матюшкін О.М.,К., -2012, с.- 27
8 Методичні рекомендації щодо використання психологічного комп’ютеризованого діагностичного комплексу О. Ю. Бурова для учнів 8-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, упорядник: Зацаринна Н.П., К., - 2013, с.- 16
9 Діагностика рівня готовності приймати управлінські рішення, упорядник: Гнетецька О.П., К., - 2013, с.- 45
10 Комунікативні навички в колективі, упорядник Гнетецька О.П., К., - 2013, с.-56
11 Програма товариства юних науковців, упорядники: Рибачек.Т.К., Зацаринна Н.П., К. – 2014.
Положення
1 Положення про стажувальний майданчик впровадження системи роботи з обдарованими дітьми в Оболонському районі м. Києва
2 Орієнтовні положення для планування системи роботи з розвитку обдарованості у стажувальних майданчиках ЗНЗ та ДНЗ 2012-2013рр.
3 Положення про наукове товариство обдарованих учнів
4 Положення про організацію гурткової роботи (клубу) для дітей дошкільного віку з підвищеним рівнем пізнавальної активності
5 Положення про Клуб молодого відкривача
Плани роботи
1 План реалізації I етапу впровадження системи роботи з обдарованими дітьми 2012-2013рр.
2 Планування роботи практичного психолога ЗНЗ (ДНЗ) за Програмою «Обдаровані діти»
3 План роботи другого етапу Програми «Впровадження системи роботи з обдарованими дітьми в освітній простір закладів освіти» 2013-2014рр.
4 План заходів реалізації етапу Програми «Впровадження системи роботи з обдарованими дітьми в освітній простір закладів освіти» 2013-2014рр.
5 Річний план роботи відділу обдарованої дитини 2013-2014рр.
6 Річний план роботи відділу обдарованої дитини 2014-2015рр.
Презентаційні матеріали
1 Презентація ілюстративних матеріалів до Програми оперативного нарощування професійної компетенції управлінців та психолого-педагогічних працівників закладів освіти (схеми, графіки)
2 Обдаровані діти-інтелектуальний потенціал держави
3 Обдарованість як психологічна система, Програма «Обдаровані діти»
4 Психолого-педагогічна підтримка обдарованих дітей та проектування їх особистісного розвитку в ДНЗ, проект «Професіонал»
5 Формування готовності педагога до роботи з обдарованим дітьми, проект «Професіонал»
6 Психолого - педагогічна підтримка обдарованих учнів та проектування їх особистісного розвитку в ЗНЗ, проект «Професіонал»
7 Психолого-педагогічний супровід обдарованих дітей, Програма «Обдаровані діти»
8 Школа взаємин. Батьки і Діти, проект «Професіонал»
9 Обдарованість: реалії, проблеми, перспективи, проект «Моніторинг»
10 Презентація до учнівського конкурсу творчих робіт «Вулиця мого дитинства»
11 Дошкільнята та обдарованість. Додаток до програми Оперативного нарощення професійної компетентності педагогічних працівників.
12 Педагог-фасилітатор. Проблема педагогічного впливу та взаємодії.
13 Сучасне заняття: змістові та структурні ознаки (ДНЗ)
14 Презентація інноваційного проекту «Шкільні мрії» (конкурс «СтратегіЯ»)
15 Моделювання сучасного уроку (ЗНЗ)
16 Інтелектуальний розвиток обдарованих дошкільнят (психолого - педагогічний супровід), проект «Дошкілля»
17 Психолого-педагогічний супровід обдарованих учнів ЗНЗ (інтелектуальна обдарованість), проект «Школа»
18 Моніторинг Програма “Обдаровані діти” проект “Моніторинг”
19 Лепбук (психолого-педагогічний супровід дітей з підвищеним рівнем пізнавальної активності)
Наукові статті
1 Проблеми діагностики та проектування розвитку обдарованості дошкільників: матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції, 11-12 квітня 2013р., м. Алупка, АР Крим/ Рибачек Т.К. Роль практичного психолога в системі роботи з обдарованими дітьми. С.311-318. – Інститут обдарованої дитини,2013
2 Психолого-педагогічний супровід розвитку обдарованості особистості учня: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 23-25 лютого 2012 р., м. Івано-Франківськ / Рибачек Т.К. Ідентифікація та розвиток обдарованості (теорія та розвиток). с. 16-30. – К.: ТОВ «Інформаційні системи», 2012 – 324 с.
3 Проблеми діагностики та проектування розвитку обдарованих дошкільників: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 10-11 квітня 2012 р., м. Одеса / Рибачек Т.К. Обдарованість дошкільників – новий предмет вивчення освітян. с.123-132 – К.: ТОВ «Інформаційні системи», 2012. – 192 с.
4 Cучасні тенденції та функції управлінської діяльності керівника у роботі з обдарованими дітьми в освітніх закладах. (Управлінські стратегії, управлінські рішення) Рибачек Т.К.
5 Пізнавальний інтерес як критерій розвитку дослідницьких здібностей дітей старшого дошкільного віку. - Гнетецька О.П.: Вісник Інституту розвитку дитини. Вип.29. Серія: Філософія, педагогіка, психологія: Збірник наукових праць. – Київ: Видавництво Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова, 2013. – 170 с.
6 Проблеми діагностики та проектування розвитку обдарованості дошкільників: матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції, 11-12 квітня 2013р., м. Алупка, АР Крим/ Гнетецька О.П. Актуальність розвитку дослідницьких здібностей дітей старшого дошкільного віку. С. 279-284. - Інститут обдарованої дитини,2013 – 328 с.
7 Теоретичний аналіз проблеми розвитку дослідницьких здібностей дітей старшого дошкільного віку. – Гнетецька О.П. Вісник Інституту розвитку дитини. Збірник наукових праць. – Київ: Видавництво Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова, 2013
8 Експериментування як засіб розвитку дослідницьких здібностей у дітей старшого дошкільного віку. - Гнетецька О.П. Вісник Інституту розвитку дитини. Збірник наукових праць. – Київ: Видавництво Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова, 2013
9 Теоретические основы изучения исследовательских способностей детей старшего дошкольного возраста. Гнетецкая О.П., Категория «социального» в современной педагогике и психологии: материалы 2-й научно-практической конференции с международным участием: 2-3 апреля 2014г. В 2 частях/отв.ред. А.Ю. Нагорная. Часть 1. – Ульяновск: SIMJET,2014.- 530с.
10 Методологічні підходи до вирішення проблеми розвитку дослідницьких здібностей дітей старшого дошкільного віку - Гнетецька О.П.: Вісник Інституту розвитку дитини, Серія: Філософія, педагогіка, психологія: Збірник наукових праць. – Київ: Видавництво Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова, 2014.
Кiлькiсть переглядiв: 294

Коментарi

Новини

Опитування

Хто відвідував наш сайт?

Календар

Попередня Листопад 2018 Наступна
ПВСЧПСН
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930